Aon
Kötelező Ügyvéd-Szakmai
Felelősségbiztosítás

Az Aon Magyarország Kft. azért a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének megoldását ajánlja, mert az ügyvédek kötelezettségeinek és igényeinek felmérése után ez a Társaság adta a legjobb ajánlatot eleget téve az összes általunk támasztott követelménynek.

• A korábbinál kedvezőbb díjak, tagdíj megfizetése nélkül
Biztosítási fedezet:
A Biztosító a feltételekben meghatározott esetekben és mértékben mentesíti a Biztosítottat minden olyan, a Biztosítási időszak alatt elkövetett Szakmai műhibából eredő Kár megtérítése alól, amellyel kapcsolatban a Kárigényt az adott ügy kapcsán első alkalommal a Biztosítási időszak vagy a Kiterjeszett kárbejelentési időszak alatt érvényesítik a Biztosítottal szemben.

Személyhez fűződő jogok megsértése:

A Biztosító megtéríti a Biztosított helyett a Biztosítottal szemben a Személyhez fűződő jogok megsértése miatt érvényesített Kárigényekből származó Kárt.

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértése:

A Biztosító megtéríti a Biztosított helyett a Biztosítottal szemben a Szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértése kapcsán érvényesített Kárigényből származó Kárt.

Rágalmazás

A Biztosító megtéríti a Biztosított helyett a nem szándékos becsületsértés vagy rágalmazás kapcsán a Biztosítottal szemben érvényesített Kárigényből származó Kárt.

Internettel kapcsolatos felelősség

A Biztosító megtéríti a Biztosított helyett a Biztosítottal szemben az Internet használattal kapcsolatosan érvényesített Kárigényből származó Kárt.

Jogvédelmi költségek

A Biztosító jogosult Kárigény esetén a Biztosított megfelelő jogi képviseletéről gondoskodni, még abban az esetben is, ha a Kárigény megalapozatlan, téves jogcímen alapul vagy nyilvánvalóan rosszhiszemű. A Biztosító megtéríti a Kárigénnyel szembeni jogi védekezés során felmerült díjakat és költségeket, kivéve ha a Szerződő / Biztosított maga látja el a védelmét.

• Európai területi hatály

• 7 év kiterjesztett kárbejelentési időszak

• Egységesen 15%, de minimum 100.000 Ft önrész mindhárom limit esetében

 

Kérdés esetén kérem hívja a
(+36-20) 362-5634-es, vagy a
(+36-20) 258-6617-es számot
.

A honlap utolsó frissítése: 2021.02.08.