Panasztételi lehetőség

A panaszt először és elsősorban az Aon Magyarország Kft-hez kell benyújtani. Amennyiben a panasz elutasítására vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelenül telik el,

  1. Fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbi jogorvoslati lehetőségek közül választhat:
    • Pénzügyi Békéltető Testülethez [PBT] (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: 06-1-4899-100, e-mail: pbt@mnb.hu);
    • vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.
    • Az MNBtv.-ben rögzített fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén – Magyar Nemzeti Bankhoz [MNB] (levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06-1-4899-100, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu, személyesen: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. fordulhat);
  2. A fogyasztónak nem minősülő Ügyfél a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

A vitarendezési fórumok egyéb információi megtalálhatóak az MNB honlapján.

Az Aon és munkatársainak nyilvántartási száma itt ellenőrizhető.