Gyakran Ismételt Kérdések

Miért nem ajánl több biztosítót az Aon?
Az Aon Magyarország Kft. azért a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének megoldását ajánlja, mert az ügyvédek kötelezettségeinek és igényeinek felmérése után ez a Társaság volt az egyedüli, aki az összes követelménynek eleget tudott tenni.
Ki köthet ügyvéd szakmai felelősségbiztosítást?
(1) Ügyvédek
(2) Ügyvédi irodák (beleértve annak valamennyi megnevezett tagját és megnevezett alkalmazott ügyvédjét),
(3) Európai közösségi jogászok
(4) Külföldi jogi tanácsadók
Nem kell külön megjelölni illetve nem kell kötelezően biztosítást kötni az ügyvéd jelöltekre !
Meddig kell felmondani a jelenlegi biztosítást?
Legkésőbb november 30.-ig el kell juttatni a felmondó levelet a jelenlegi Biztosítóhoz (MÜBSE vagy más kockázati Biztosító). Javasoljuk ezt megtenni mind faxon mind pedig ajánlott levélben pl. a mellékelt formanyomtatvány szerint
Mit jelent a fedezet Időbeli hatálya?
A biztosítás csak a biztosítási időszak alatt okozott és a biztosítási szerződés megszűnését követő 7 éven belül felmerült és bejelentett károkat téríti.
Mi a biztosítási fedezet lényege?
A Biztosító megtéríti a Biztosított által elkövetett és a szakmai tevékenység folytatása során gondatlan kötelezettségszegése, tévedése, félrevezető nyilatkozata, titoktartási kötelezettségének megszegése, mulasztása kapcsán érvényesített kárigényből származó kárt. A biztosítási fedezet kiterjed a jogvédelmi költségekre is.
Milyen kártérítési limiteket lehet választani?
2018 január 1.-től az ügyvédek az alábbi limitopciók közül választhatnak majd:
1.) 14 Mió Ft/kár és 22,4 Mió Ft összesen
2.) 16 Mió Ft/kár és 24 Mió Ft összesen
3.) 24 Mió Ft/kár és 40 Mió Ft összesen
Hányszor fizet az ügyvéd szakmai felelősségbiztosítás?
A biztosítás mindaddig fizeti (ha a kárigény fedezett a biztosítási feltételek szerint) a kárigény önrészesedés feletti részét, míg a limit kimerül. ( Pl. 16/24 Mió Ft biztosítás megléte esetén káreseményenként egyszerre max. a 16 Mió Ft önrésszel csökkentett részéig térít a biztosítás, több káresemény esetén egy biztosítási időszak alatt (évente) összesen 24 Mió Ft-ig)
Díjfizetés üteme?
Negyedéves, féléves vagy pedig egyszeri éves díjfizetést lehet választani (lásd a fenti díjtáblázatot)
Milyen jog alapján történik a káresemények elbírálása?
Elsősorban a magyar jog alapján. Azonban azok az ügyvédek akik Európai Úniós joggal foglalkoznak szintén biztosítottak amennyiben erre engedélyük van. A biztosítási fedezet területi hatálya Európa, így a biztosítás kiterjed az Európán belül okozott károk kapcsán Európán belül érvényesített kárigényekre is.
Egyedi fedezetvállalás lehetséges?
Amennyiben a szerződéskötés ajánlati lapon megfogalmazott kritériumai nem teljesülnek vagy az ott felkinált lehetőségektől eltérő egyedi igényei vannak, az nem jelenti azt, hogy nincs lehetőség egyedi ajánlatkérésre. Az egyedi ajánlatkérésre az automatikusan felajánlott adatlap szerint van lehetősége illetve kérheti kollegánk személyes segítségét is.